Általános Szerződési Feltételek

Kedves Vásárlóink!
 

Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben a szerződés minden a pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza, egyéb magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére! 
 

Általános rész
 

A www.azzurrobox.com weboldal használatával a Fiberglass Technology Kft. Üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) a Felhasználók felé közvetíti az általa gyártott és forgalmazott termékeit és szolgáltatásait.

A honlap látogatásával, használatával, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével, Ön külön regisztráció nélkül elfogadja jelen Felhasználási Feltételeket.

A weboldal teljes-körű szolgáltatásai regisztráció ellenében vehetők igénybe. A regisztrálással a Felhasználó elfogadja az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és az Adatvédelmi Nyilatkozat dokumentumban foglaltakat.

A weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható.


Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges külső tényezőkből eredő teljesítési csúszások miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! 

A honlapon megjelenő árak a törvény által előírt általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) tartalmazzák. Az Üzemeltető az árváltoztatás jogát fenntartja.

 

Szerzői jogok
 

A www.azzurrobox.com weboldalon megjelenő összes információ az Üzemeltető, azaz a Fiberglass Technology Kft. tulajdonát képezi, és arra minden jogot fenntart. Minden felhasználás és reprodukálás írásos engedélyhez kötött.

A www.azzurrobox.com domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. Az „AzzurroBox” védjegy jogosultja az Üzemeltető. Ezen név – ideértve a hozzá megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is – használata a weboldal nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Felhasználóink kijelentik, hogy nem használnak semmilyen „szkriptet” (Script), robotot (Bot) vagy spider-t (Spider), hogy nyomonkövessék, és/vagy lemásolják a honlapot előzetes írásbeli engedély nélkül, ugyanígy a honlap nyomon követése, és/vagy lemásolása, illetve az ezen célt szolgáló programok, segédeszközök használata előzetes írásbeli engedély hiányában tilos.

 

Vélemények
 

A weboldal látogatói lehetőséget kapnak az egyes termékek értékelésére. Ezek az értékelések segíthetnek azoknak, akik használni kívánják a termékeket, ugyanakkor nem garantálnak semmilyen teljesítményt egyik termékről sem. A vélemény nyilvánításával az Felhasználó nyilatkozik, hogy nem próbálja manipulálni és aláásni a termékek értékelését.

A vélemény szerzője elfogadja, hogy megjelenített termékekről beküldött vélemények nyilvánosságra hozatala az Üzemeltető mérlegelésének tárgya, közvetlen véleménynyilvánításra lehetőség nincsen. A vélemény szerzője a vélemény elküldésével az Üzemeltetőre ruházza a véleménnyel kapcsolatban fennálló minden jogát.

Nem kerülnek megjelenítésre, illetve haladéktalanul törlésre kerülnek azok a vélemények, melyek a terméktől eltérnek, sértőek, szabálysértést vagy bűncselekményt valósítanak meg, jogszabályt vagy más jogát illetve törvényes érdekét sérti.

Az Üzemeltető a megjelent véleményeket, hozzászólásokat nem teszi magáévá.

 

Vegyes rendelkezések, alkalmazandó jog
 

Az Üzemeltető a weboldalt a magyar jogszabályok szerint üzemelteti. A honlapot mindenki saját felelősségére használja.

Jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége, vagy hatálytalansága a többi rendelkezés érvényességét, vagy hatályát nem érinti.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen feltételek külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására is, a Felhasználók az ilyen jellegű módosításokat elfogadják. A Felhasználó felelőssége, hogy a Felhasználási Feltételek változásait figyelemmel kísérje, a honlap módosítást követő használata a módosított feltételek elfogadását jelenti.

Az Üzemeltető nem garantálja a weboldal folyamatos, megszakítás nélküli működését, vagy az ahhoz történő biztonságos hozzáférést, de mindent megtesz érte.
 

Garancia , visszaküldés,  csere 
  

Tetőboxainkra a gyártó, azaz a Fiberglass Technology Kft. 5 év garanciát vállal.

14 napon belül van lehetősége jelezni és visszaküldeni a terméket, eredeti, nem használt, sértetlen állapotában és csomagolásában, a Fiberglass Technology Kft.-nek.

   
Csak sértetlen, nem használt, azonosítókkal, és számlával ellátott terméket tudunk visszafogadni! Amennyiben a termék azonosítóit eltávolította, úgy azt már nem áll módunkban visszavenni! 
  

Bizonylat kiállítása 
  
Minden értékesítésről bizonylatot állítunk ki. Aabban az esetben, ha a vásárló kérése alapján adóügyi elszámolásra alkalmas számlát állítunk ki („áfás számla"), tartalmazza az egyes termékek megnevezését, árát, továbbá a kézbesítéssel kapcsolatos költséget, és megfelel az adójogi előírásoknak. 
  

Áru cseréjével, visszavételével kapcsolatos információk (elállási jog) 
  
Vitás, vagy bizonytalan esetekben a hatályos jogszabályi előírások szerint járunk el. Az interneten történő vásárlással a PTK (Polgári Törvénykönyv) szerinti vételi szerződés jön létre az adott tárgyra. Ön csak akkor számít fogyasztónak, ha magánszemélyként vásárol.
A PTK szabályozza a szavatossági előírásokat. 
Szavatosság: az értékesítő  felelősséget vállal arra, hogy azt, amit Ön megvesz, az hibátlan. Ha ez mégsem így van, akkor kötelességünk mindent megtenni, hogy mégis így legyen – még akkor is, ha csak később derül ki, hogy a működésképtelenséget okozó hiba az áru átvételekor már létezett (rejtett hiba). 
  
FONTOS! BÁRMILYEN REKLAMÁCIÓT, KÉRDÉST, VISSZAKÜLDÉS EGYEZTETÉSÉT EMAILBEN ILLETVE LEVÉLBEN ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI. SMS-BEN KÜLDÖTT REKLAMÁCIÓT, SZÁMLASZÁMOT, MEGJEGYZÉST NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI! 
  
8 munkanapon belül indoklás nélkül Ön elállhat a vásárlástól. Ezen jogát attól a naptól gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotában a visszáru levéllel és számlával együtt visszaküldheti címünkre. A csomag visszaküldésének címe: 2310 Szigetszentmiklós, Damjanich u. 18/a.
Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek a vásárlót terhelik. Cserére vonatkozó igénye esetén kérjük, küldjön e-mailt  melyet az eredeti feltételeink mellett regisztráltunk, és a kért árut Önnek megküldjük. Csereigény esetén a visszaküldött termék árát küldjük ki Önnek, majd a cseretermék beérkezése után az igényelt termékeket rendelkezésre bocsátjuk. A visszaküldött termék árát küldjük ki az Ön címére, vagy a megadott bankszámlaszámra. Az összeget haladéktalanul, az elállást követően, legkésőbb 30 napon belül a Fiberglass Technology Kft.  köteles visszatéríteni.
Az akciós feltételekkel megrendelt, valamint időszakos vásárlási kedvezmény igénybevételével teljesített termékek kicserélése esetén az alábbi szabályok az irányadóak. A megrendelő az eredeti feltételek (akciós árcsökkentés vagy vásárlási kedvezmény) szerint jogosult azonos terméket választani, azonban akciós árcsökkentéssel vagy vásárlási kedvezménnyel nem érintett, eredetitől eltérő termékek választása esetén az eredeti termékhez kapcsolódó csökkentett ár vagy vásárlási kedvezmény nem alkalmazható.
  

Elállási jog gyakorlásának menete 
  
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén minden esetben ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel  küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját azonban a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. 
  
Különösen ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően a visszaküldött terméket megvizsgáljuk, fényképes felvételt/videót készítünk róla. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt). A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.
  

Hibás teljesítéssel kapcsolatos információk 
  
Hibás áru esetén a vevő elsődlegesen kijavítást, kicserélést követelhet, másodlagosan illeti meg az elállás joga. A hiba felfedezésétől számított 10 napon belül jelzett kifogás tekinthető időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.  

Choose a language! / Sprache auswählen!

English

Français

Deutsch

Românesc
Loading...